TOVÁBBKÉPZÉS

Az 1996. évi LVIII. törvény, a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara alapszabálya, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet, és a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési és Szakmagyakorlási Szabályzata szerinti jogosultságokhoz az alábbi kötelezettségek tartoznak.

A jogosultság megszerzésének feltétele az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése. A jogosultság megszerzésétől kezdődően köteles a szakmagyakorló a tagdíjat, vagy a nyilvántartási díjat megfizetni, melynek összegéről minden évben e-mailben tájékoztatást ad a kamara. A díjat a kérelem beadásával egyidejűleg meg kell fizetni, a következő évektől kezdve pedig minden év március 31-ig.

A beadott kérelem döntéséről a határozatot hivatalos (tértivevényes) levél formájában, vagy e-papíron küldjük meg.

A jogosultság megszerzését megelőzően köteles a szakmagyakorló beszámolót tenni, mely két részből áll:

- általános vizsga

-szakterületi vizsga

A beszámolót a Magyar Mérnöki Kamara szervezi és bonyolítja. Az ehhez kapcsolódó információk megtalálhatóak a kamara https://www.mmk.hu/ugyintezes/vizsga lapján.

A továbbképzési időszak mindig öt évet foglal magában.

A jogosultság megszerzését követően köteles a szakmagyakorló minden évben jogosultságának megfelelő szakmai napon részt venni, melyet a területi kamarák szerveznek. A továbbképzések megtalálhatóak az országos továbbképzési naptárban is, de a helyben szervezett képzésekről minden esetben e-mail-ben értesítést kapnak az érintettek.

A továbbképzési naptár megtalálható a https://www.mmk.hu/kepzesek/szakmai-tovabbkepzes helyen.

Valamint az öt év alatt egy online jogi továbbképzést kell elvégezni, mely a https://www.mmk.hu/kepzesek/online található.

Tehát az öt év alatt öt szakmai nap és egy jogi továbbképzés a kötelező.

Ezeket a képzéseket minden területi kamara nyilvántartja a szakmagyakorló személyes adatlapján, így bármelyik kamarai továbbképzésen vesz részt, azt az illetékes kamara minden esetben látja.

Amennyiben valamilyen okból valaki nem tudja teljesíteni a képzéseket, vagy a beszámolót határidőn belül, lehetősége van szüneteltetni jogosultságát, de a szüneteltetés ideje alatt a jogosultsághoz kapcsolódó tevékenység nem végezhető. A jogosultság visszaállításának feltétele az elmaradt beszámoló vizsga, szakmai nap/ok, és/vagy jogi továbbképzés elvégzése.