TAGGYŰLÉS 2021

A vírushelyzetre való tekintettel a taggyűlést a későbbiekben fogjuk lebonyolítani.

Erről részletes tájékoztatást küldünk majd tagjainknak.

20/2021. (05.07.) elnökségi határozat

Az 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet 19. § alapján a köztestület költségvetését és beszámolóját a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetését ellátó szerv jogosult elfogadni. Az így meghozott határozatot a köztestület legfőbb szervének a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni.

A fenti jogszabályra hivatkozva a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara elnöksége a 2020. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadta el.

Elnökség döntése:

igen: 9

nem: 0

tartózkodott: 0

Az elnökség a 2020. évi beszámolót egyhangúlag elfogadta.