Feladataink

A mérnöki kamara ma egy törvény által megerősített köztestület, a mérnökök saját elhatározásából, önkéntesen létrehozott szakmai önkormányzata.

Feladatai:

 • Vezeti a jogosultsággal rendelkezők névjegyzékeit, 
 • határoz a tervezői, szakértői jogosultságról ,
 • együttműködik a felsőfokú képzési intézményekkel, részt vesz a képzési követelmények kialakításában,
 • támogatja a fiatal mérnökök önálló tevékenységre, jogosultságok megszerezésére irányuló törekvéseit,
 • egységes szakmai követelményrendszert érvényesít szakmai tagozatai és helyi szakcsoportjai tevékenységének koordinálásával,
 • tevékenységi területén, védi és képviseli tagjainak érdekeit.


Célkitűzései:

 • az etikus mérnöki viselkedés elterjesztése,
 • a mérnöki munka elismertségének fokozása,
 • a szakmai munka hatékonyságának erősítése.


Működésünk alapja ugyanaz, mint az első kamaráé, azaz: "önálló mérnöki gyakorlatot csak az folytathat, akit a kamara tagjai sorába felvett". Feladatunk a mérnöki tevékenység jogszerűségének biztosítása, a szakmai színvonal javítása, melynek érdekében az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint elbíráljuk a tervezői, illetve a szakértői tevékenység folytatásához előírt feltételek teljesülését és határozunk a tervezői, illetve szakértői névjegyzékbe vételről, kizárásáról. Ellenőrizzük, hogy a gazdálkodó szervezetek, vállalkozók tevékenységének minősége megfelel-e az érvényes előírásoknak és szakmai követelményeknek. Kivizsgáljuk a tagjainkat érintő szakmai és etikai panaszokat. Igyekszünk együttműködni a mérnöki tevékenységet érintő kérdésekben a helyi önkormányzati és szakigazgatási szervekkel. 
A kamara tisztségviselőit négyévenként a tagok közvetlenül és titkos szavazással választják. 
Szakmai összetételünk rendkívül széleskörű. Tagjaink között vannak a bányászat, a vegyipar, a gépészet, a járműipar, a magas- és mélyépítés, a mezőgazdaság, az egészségügy, a hírközlés, a környezetvédelem, a vízügy, az erdészet és faipar, a geodézia és térinformatika, a hő- és villamos energetika területén dolgozó mérnökök.

Az 1996-ban megalkotott törvény lehetőséget adott arra, hogy köztestületként munkánkat megkezdhessük. Ehhez minden egyéb feltétel hiányzott. Azóta az önálló jogi személyként működő megyei kamaránk, mérnökei anyagi hozzájárulásából biztosított hivatalunk működéséhez a legszükségesebb feltételeket és összefogásunk eredményeként 2005-ben megnyitottuk saját tulajdonú irodánkat Veszprémben a Budapest u 54 szám alatt.


Az iroda infrastruktúrája a kamarai tagok számára az internet hozzáférés révén lehetővé teszi az adatbázisokban való keresést, információszerzést.

A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara együttműködve a Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozataival, tagjai szakmai munkájának támogatására szakmai csoportokat hozott létre:

 • elektrotechnikai
 • építési
 • épületgépészeti
 • geodézia és geoinformatika
 • hírközlés és informatika
 • hő- és villamosenergetikai
 • környezetvédelmi
 • közlekedési
 • tartószerkezeti
 • tűzvédelem
 • vízépítési csoport


Az Építési Szakmai Csoport integrálja az építési műszaki ellenőröket és felelős műszaki vezetőket.