Építőipari Nívódíj 2018.

Építőipari Nívódíj 2018

felhívás

A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara, a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (mint Alapítók), Veszprém Megyei Önkormányzat, és Veszprém Megyei Jogú Város elvi támogatásával díjat alapított, Csomay Kálmán ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ néven.

A Nívódíjat Veszprém megye meghatározó és egyedülálló épített alkotásainak díjazására hozták létre. A Díj az alkotásra felhelyezett feliratos márványtáblából, illetve a tulajdonosnak, üzemeltetőnek átadott díszes oklevélből áll, amely tartalmazza az építtető és az alkotók nevét is. Az eredményhirdetésre a díjazott alkotásokról tabló készül.

A Nívódíj azon Veszprém Megyében létrehozott alkotásoknak adományozható, melyek

  • megvalósítása 5 évnél régebben történt,
  • a kivitelezés óta eltelt időben, az üzemeltetés során igazolták a várhatóan tartós, az eredeti célnak megfelelő használat lehetőségét,
  • kiemelkedő az építészeti/esztétikai megjelenésük,
  • anyaghasználatuk mértéktartó,
  • példa értékű, hibátlan a kivitelezés minősége,
  • a településképet pozitívan befolyásoló hatása van,
  • a környezet ápoltsága és rendezettsége is kiemelkedő.

A Nívódíj odaítélésében nem lehet meghatározó az alkotás jellege, tulajdonviszonya, ugyanakkor meghatározó az üzemeltetés gazdaságossága, karbantartottsága, települést formáló szépítő hatása. Műemléki és helyi védettség alatt álló épületek esetében csak azok felújítási munkáira adományozható Nívódíj.

A Díj, azon alkotásoknak adható, melyekre a szakma, a lakosság, vagy annak valamely civil szervezete tesz ajánlást. Az elismerésre pályázhat maga a tervező, a kivitelező, vagy a tulajdonos is.

A javaslatokat a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara címére (8200 Veszprém Budapest u 54.) postai úton megküldve, vagy ugyanitt, az titkárságon, személyesen lehet megtenni. Jelölni lehet továbbá a 88/406-927 fax számon, valamint a csknivodij2018@gmail.com e-mail címen is. Az ajánlás tartalmazza a díjazásra javasolt alkotás beazonosítható megnevezését, pontos címét. Hasznos segítség lehet a tervezők, kivitelezők üzemeltetők adatainak megadása vagy fénykép csatolása a javaslathoz.

A jelölések beküldési határideje:          2018. május 2.

A Díj odaítéléséről szakmai zsűri dönt, amely az Alapítók által delegált 2-2 fő, illetve a veszprémi főépítészből, összesen hét főből áll.

Az Alapítók évenként két alkotást díjaznak, de megfelelő jelölt hiányában- dönthetnek nemlegesen is, így a díj odaítélése egy adott évben szünetelhet.

A Díj átadására a szakmai zsűri döntését követően a 2018. június 2-án megtartandó Építők Napja rendezvénysorozat keretében kerül sor.

A díjat az Alapító szervezetek vezetői, a Veszprém Megyei Önkormányzat és Veszprém Megyei Jogú Város, valamint a névadó képviselői adják át.