Búcsúzunk

Janó István

(1949. március 26 – 2018. szeptember 9.)

Életének 70. évében, 2018. szeptember 9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt a Magyar Mérnöki Kamara és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének tagja.

1949. március 26-án született Bakonyszombathelyen, ahol általános iskolai tanulmányait is végezte, majd a középiskola elvégzését és katonai szolgálatot követően a Veszprémi Vegyipari Egyetem hallgatója lett. Okleveles vegyészmérnöki diplomát 1973-ban kapott, ezt követően a Péti Nitrogénművekben kezdett dolgozni savüzemi technológusként, majd termelésirányítóként.

1975-1981 között a Veszprémi Vegyipari Egyetem tudományos munkatársaként számítógépes kémiai információs rendszerek vizsgálatával és azok magyarországi alkalmazási lehetőségeivel foglalkozott.

1981-től a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségen helyezkedett el, ahol 1999-ig vizsgálómérnökként, osztályvezetőként, igazgatóhelyettesként, majd megbízott igazgatóként végezte munkáját. Ezen időszak alatt számos alkalommal vett részt külföldi szakmai képzéseken, továbbá 1986-ban környezetvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett.

1999-2000 között az Országos Környezeti Kármentesítési Program szakmai koordinálásában vett részt, ezt követően nyugdíjazásáig a Blautech Kft. környezetvédelmi igazgatójaként dolgozott.

Nyugdíjas éveit munkavégzéssel töltötte a családi vállalkozása vezetőjeként, váratlanul bekövetkezett haláláig.

Pályafutása során egyetemi előadóként, témavezetőként, konferencia szervezőként illetve számos egyéb területen aktív szereplője volt a mérnök társadalomnak, több elismerésben részesült.

Engesztelő szentmise 2018. szeptember 28-án 12.00 órakor lesz a veszprémi Regina Mundi plébánia templomban

(Veszprém, Iskola u. 5.)

A temetésre a gyászmisét követően 13.00 órai kezdettel a Vámosi úti temetőben kerül sor.

(Veszprém, József Attila út)